Koersplan 2020
Deze filmpresentatie is gemaakt in opdracht van PROO Leiden/Leiderdorp ten behoeve van hun koersplan presentatie 2020-2024. In deze presentatie staan vier thema's centraal welke in de film worden toegelicht door vier directeuren van vier van de zestien openbare basisscholen die onder het bestuur van de Stichting Openbaar Primair en Speciaal Onderwijs Leiden vallen. De vier thema's zijn gebaseerd op de kernwaarde van de stichting PROO Leiden/Leiderdorp 'onderwijs met aandacht voor elkaar'.

Back to Top